فروش خانه دو طبقه

خانه شهری برای فروش

۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش خانه دوبلکس دو خوابه

خانه شهری برای فروش

۹۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش زمین مسکونی

خانه شهری برای فروش

۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش ویلای چهار خوابه

ویلا برای فروش

۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۲۱۷.۱۵۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی تجاری دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان تک خوابه

آپارتمان برای فروش

۸۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش مغازه با سند تجاری

مغازه برای فروش

۱۴۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی 4 خوابه

خانه شهری برای فروش

۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان