فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۱۰۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان سه خوابه

آپارتمان برای فروش

۳۳۰.۲۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی بیشتر از 5 خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش دو طبقه 125 متری دوبلکس 4 خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی دو خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۵۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان بدون اتاق

آپارتمان برای فروش

۱۴۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش ساختمان مسکونی در سه طبقه

آپارتمان برای فروش

۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان