فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۲۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش زمین تجاری با شناسنامه عمران

مجتمع مسکونی برای فروش

۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش زمین مسکونی

خانه شهری برای فروش

۱۱۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۹۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان تک خوابه

آپارتمان برای فروش

۸۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش ویلای دوبلکس چهار خوابه

ویلا برای فروش

۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش خانه دوبلکس دو خوابه

خانه شهری برای فروش

۹۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش مغازه

مغازه برای فروش

۱۷۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش کارگاه با سند اداری

انبار و کارخانه برای فروش

۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان