فروش آپارتمان تک خوابه

آپارتمان برای فروش

۷۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۱۸۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش ویلای دوخوابه

ویلا برای فروش

۵۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۲۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش ویلای دو خوابه120 متری

ویلا برای فروش

۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش زمین مسکونی

خانه شهری برای فروش

۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش خانه مسکونی سه خوابه ویک باب مغازه

خانه شهری برای فروش

۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان