رهن و اجاره انواع ملک در تبریز

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

دیگر املاک
برای اجاره

۲۵۰۰ متر مربع

۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۱۱۰ متر مربع

۴۵۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۱۱۰ متر مربع

۵۰۰.۰۰۰ تومان

مغازه
برای اجاره

۲۵۰ متر مربع

۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان

مغازه
برای اجاره

۵۰ متر مربع

۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی