رهن و اجاره انواع ملک در رشت

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

آپارتمان
برای اجاره

۱۴۰ متر مربع

۱.۳۵۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای اجاره

۷۵ متر مربع

۳۵۰.۰۰۰ تومان

مغازه
برای اجاره

۱۸ متر مربع

۵۰۰.۰۰۰ تومان

مغازه
برای اجاره

۱۲ متر مربع

۱.۲۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی