رهن و اجاره انواع ملک در قم

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ
۱

رهن و اجاره زیر زمین نوساز

خانه مسکونی برای اجاره

۵۰.۰۰۰ تومان
۱

رهن و اجاره منزل مسکونی تک خوابه

خانه مسکونی برای اجاره

۱۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره مغازه

مغازه برای اجاره

۸۰۰.۰۰۰ تومان
۲

رهن و اجاره منزل مسکونی دو خوابه

خانه مسکونی برای اجاره

۷۰۰.۰۰۰ تومان
۱

رهن و اجاره یک واحد اداری

دفتر کار برای اجاره

۸۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره مغازه

مغازه برای اجاره

۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۲

رهن و اجاره زیر زمین مسکونی دو خوابه

خانه مسکونی برای اجاره

۳۵۰.۰۰۰ تومان
۲

رهن و اجاره آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای اجاره

۲۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره مغازه

مغازه برای اجاره

۱۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره مغازه

مغازه برای اجاره

۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره مغازه

مغازه برای اجاره

۱.۴۵۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره مغازه

مغازه برای اجاره

۲.۲۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره سوله

انبار و کارخانه برای اجاره

۶۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره آپارتمان دوخوابه با آسانسور

آپارتمان برای اجاره

۴۵۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره مغازه

مغازه برای اجاره

۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره آپارتمان ویلا در طبقه دوم

آپارتمان برای اجاره

رهن کامل

واگذاری مغازه با کیف و کفش در پاساژ صفائیه

مغازه برای اجاره

۹۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره منزل مسکونی دو خوابه

خانه مسکونی برای اجاره

۵۵۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی