رهن و اجاره انواع ملک در قم

رهن و اجاره مغازه

مغازه برای اجاره

۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره مغازه

مغازه برای اجاره

۱.۴۵۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره مغازه

مغازه برای اجاره

۲.۲۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره سوله

انبار و کارخانه برای اجاره

۶۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره آپارتمان دوخوابه با آسانسور

آپارتمان برای اجاره

۴۵۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره مغازه

مغازه برای اجاره

۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره آپارتمان ویلا در طبقه دوم

آپارتمان برای اجاره

رهن کامل

واگذاری مغازه با کیف و کفش در پاساژ صفائیه

مغازه برای اجاره

۹۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره منزل مسکونی دو خوابه

خانه مسکونی برای اجاره

۵۵۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره زیرزمین مسکونی دو خوابه

خانه مسکونی برای اجاره

۷۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای اجاره

رهن کامل

رهن و اجاره آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای اجاره

۷۵۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره آپارتمان دو خوابه با آسانسور

آپارتمان برای اجاره

رهن کامل

رهن و اجاره دو واحدآپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای اجاره

۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره آپارتمان دو خوابه کلید نخورده

آپارتمان برای اجاره

۱۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره منزل مسکونی دو طبقه دو خوابه

آپارتمان برای اجاره

رهن کامل

رهن و اجاره منزل دو خوابه

خانه مسکونی برای اجاره

۴۵۰.۰۰۰ تومان