خرید و فروش آپارتمان در تهران

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۲۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه با آسانسور

آپارتمان برای فروش

۹۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۳۶۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش خانه ویلایی بسیارشیک

آپارتمان برای فروش

۷۳۴.۷۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه با آسانسور

آپارتمان برای فروش

۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۴۱۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان تازه بازسازی شده سه خوابه خوش نقشه

آپارتمان برای فروش

۴۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

جردن 130 متر 2 خواب نوساز پلان و نورگیر عالی

آپارتمان برای فروش

۱.۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

جردن 190 متر 3 خواب نور عالی پلان A

آپارتمان برای فروش

۱.۷۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

جردن 206 متر 3 خواب نور عالی بهترین لوکیشن

آپارتمان برای فروش

۲.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان سه خوابه

آپارتمان برای فروش

۷۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه با آسانسور

آپارتمان برای فروش

۶۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۶۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان اداری سه خوابه

آپارتمان برای فروش

۸۸۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۹۳۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان سه خوابه

آپارتمان برای فروش

۱.۰۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش اپارتمان ٤٣ متری

آپارتمان برای فروش

۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان