رهن و اجاره، خرید و فروش انواع ملک در اردبیل

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

آپارتمان
برای فروش

۹۵ متر مربع

۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پشتیبانی