رهن و اجاره، خرید و فروش انواع ملک در اردبیل

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

آپارتمان
برای فروش

۹۵ متر مربع

۱۳۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان

زمین مسکونی
برای فروش

۱۶۲ متر مربع

۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

ویلا
برای فروش

۲۵۰ متر مربع

۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۲۴ متر مربع

۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مغازه
برای فروش

۱۴۳ متر مربع

۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۸۵ متر مربع

۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای فروش

۱۰۵ متر مربع

۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

دفتر کار
برای فروش

۶۵ متر مربع

۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مغازه
برای فروش

۳۰ متر مربع

۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی