رهن و اجاره، خرید و فروش انواع ملک در بوشهر

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

مجتمع مسکونی
برای فروش

۱۲۰ متر مربع

۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

زمین مسکونی
برای فروش

۵۲۵۰ متر مربع

۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پشتیبانی