رهن و اجاره، خرید و فروش انواع ملک در بوشهر

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

مجتمع مسکونی
برای فروش

۱۲۰ متر مربع

۲۱۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی