رهن و اجاره، خرید و فروش انواع ملک در شهرکرد

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

فروش کارخانه

انبار و کارخانه برای فروش

۱.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره مغازه تجاری

مغازه برای اجاره

۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی دو طبقه

خانه مسکونی برای فروش

۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی با مغازه

خانه مسکونی برای فروش

۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش خانه ویلایی چهار خوابه

ویلا برای فروش

۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه با آسانسور

آپارتمان برای فروش

۱۶۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره منزل مسکونی دو خوابه

خانه مسکونی برای اجاره

رهن کامل

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان تک خوابه با آسانسور

آپارتمان برای فروش

۷۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان تک خوابه

آپارتمان برای فروش

۵۷.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اجاره ویلای دو خوابه

ویلا برای اجاره

۱۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره مغازه ساندویچی

مغازه برای اجاره

۱.۳۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی دو طبقه

خانه مسکونی برای فروش

۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره مغازه

آپارتمان برای اجاره

۱.۱۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان سه خوابه

آپارتمان برای فروش

۲۴۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی