رهن و اجاره، خرید و فروش انواع ملک در شیراز

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

آپارتمان
برای فروش

۱۰۵ متر مربع

۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

زمین تجاری
برای فروش

۲۹۰۰ متر مربع

۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۲۵۱ متر مربع

۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای فروش

۱۵۰ متر مربع

۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

زمین تجاری
برای فروش

۲۹۰۰ متر مربع

۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای فروش

۱۰۸ متر مربع

۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پشتیبانی