رهن و اجاره، خرید و فروش انواع ملک در رشت

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

زمین مسکونی
برای فروش

۲۵۰۰ متر مربع

۱۵۰,۰۰۰ تومان

انبار و کارخانه
برای اجاره

۱۰۰ متر مربع

۹۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۱۳ متر مربع

۲۴۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان

زمین مسکونی
برای فروش

۱۳۵۰۰ متر مربع

۵۵,۰۰۰ تومان

زمین مسکونی
برای فروش

۴۱۰ متر مربع

۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۱۴۰ متر مربع

۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان

ویلا
برای فروش

۲۴۵ متر مربع

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پشتیبانی