رهن و اجاره، خرید و فروش انواع ملک در رشت

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

انبار و کارخانه
برای اجاره

۱۰۰ متر مربع

۹۰۰.۰۰۰ تومان

زمین مسکونی
برای فروش

۱۳۵۰۰ متر مربع

۵۵.۰۰۰ تومان

زمین مسکونی
برای فروش

۴۱۰ متر مربع

۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۱۴۰ متر مربع

۱.۳۵۰.۰۰۰ تومان

ویلا
برای فروش

۲۴۵ متر مربع

۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

زمین مسکونی
برای فروش

۲۵۰ متر مربع

۳۷.۵۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی