رهن و اجاره، خرید و فروش انواع ملک در رشت

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

زمین مسکونی
برای فروش

۴۱۰ متر مربع

۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۱۴۰ متر مربع

۱.۳۵۰.۰۰۰ تومان

ویلا
برای فروش

۲۴۵ متر مربع

۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

زمین مسکونی
برای فروش

۲۵۰ متر مربع

۳۷.۵۰۰.۰۰۰ تومان

مغازه
برای فروش

۱۲ متر مربع

۲۲۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

باغ
برای فروش

۸۰۰۰ متر مربع

۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

زمین تجاری
برای فروش

۱۶۷۳ متر مربع

۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

ویلا
برای فروش

۱۰۲۵ متر مربع

۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۲۰ متر مربع

۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای اجاره

۷۵ متر مربع

۳۵۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۹۰ متر مربع

۲۰۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۹۵ متر مربع

۱۸۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای فروش

۱۰۰ متر مربع

۷۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مغازه
برای اجاره

۱۸ متر مربع

۵۰۰.۰۰۰ تومان

مغازه
برای اجاره

۱۲ متر مربع

۱.۲۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۳۹ متر مربع

۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

زمین مسکونی
برای فروش

۱۰۰ متر مربع

۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۰۴ متر مربع

۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی