رهن و اجاره، خرید و فروش انواع ملک در رشت

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

انبار و کارخانه
برای اجاره

۱۰۰ متر مربع

۹۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۱۳ متر مربع

۲۴۸.۶۰۰.۰۰۰ تومان

زمین مسکونی
برای فروش

۱۳۵۰۰ متر مربع

۵۵.۰۰۰ تومان
پشتیبانی