رهن و اجاره، خرید و فروش انواع ملک در گرگان

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

زمین مسکونی
برای فروش

۲۵۵ متر مربع

۲۵۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مغازه
برای فروش

۲۴۰ متر مربع

۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

باغ
برای فروش

۳۱۳۹ متر مربع

۳۸۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی