رهن و اجاره، خرید و فروش انواع ملک در گرگان

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

مغازه
برای فروش

۴۲۸ متر مربع

۱۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

زمین مسکونی
برای فروش

۲۸۱ متر مربع

۲۷۷,۰۶۶,۰۰۰ تومان

مغازه
برای فروش

۲۴۰ متر مربع

۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پشتیبانی