رهن و اجاره، خرید و فروش انواع ملک در همدان

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

مغازه
برای اجاره

۳۵ متر مربع

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۱۳ متر مربع

۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۸۰ متر مربع

۹۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای فروش

۲۵۰ متر مربع

۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مغازه
برای اجاره

۲۰ متر مربع

۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۷۰ متر مربع

۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای فروش

۴۵ متر مربع

۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۷۵ متر مربع

۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پشتیبانی