رهن و اجاره، خرید و فروش انواع ملک در همدان

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

مغازه
برای اجاره

۳۵ متر مربع

۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۱۳ متر مربع

۴۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی