رهن و اجاره، خرید و فروش انواع ملک در بندرعباس

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ
۴+۳+۳+

فروش آپارتمان ۶ واحدی،متری ۶۸۰۰۰۰۰ تومان

مجتمع مسکونی برای فروش

۴.۳۲۴.۸۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره منزل مسکونی سه خوابه

خانه مسکونی برای اجاره

۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره مغازه لوازم التحریری

مغازه برای اجاره

۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای اجاره

رهن کامل

رهن کامل واحد تجاری

مغازه برای اجاره

رهن کامل

رهن و اجاره آپارتمان سه خوابه

آپارتمان برای اجاره

۱.۳۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره منزل مسکونی دو خوابه

خانه مسکونی برای اجاره

رهن کامل

رهن و اجاره آپارتمان تک خوابه

آپارتمان برای اجاره

رهن کامل

رهن و اجاره آپارتمان تک خوابه

آپارتمان برای اجاره

رهن کامل

رهن و اجاره آپارتمان تک خوابه

آپارتمان برای اجاره

۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای اجاره

رهن کامل

رهن کامل آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای اجاره

رهن کامل

رهن و اجاره آپارتمان تک خوابه

آپارتمان برای اجاره

رهن کامل

رهن و اجاره خانه ویلایی دو خوابه

ویلا برای اجاره

۴.۶۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره آپارتمان تک خوابه

آپارتمان برای اجاره

۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان

رهن کامل ویلایی دو خواب مستر

ویلا برای اجاره

رهن کامل

فروش واحد اداری تک خوابه با آسانسور

آپارتمان برای فروش

۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی