رهن و اجاره، خرید و فروش انواع ملک در بندرعباس

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

آپارتمان
برای فروش

۱۰۷ متر مربع

۵.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی