رهن و اجاره، خرید و فروش انواع ملک در بندرعباس

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

رهن و اجاره آپارتمان تک خوابه

آپارتمان برای اجاره

رهن کامل

رهن و اجاره آپارتمان تک خوابه

آپارتمان برای اجاره

۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای اجاره

رهن کامل

رهن کامل آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای اجاره

رهن کامل

رهن و اجاره آپارتمان تک خوابه

آپارتمان برای اجاره

رهن کامل

رهن و اجاره خانه ویلایی دو خوابه

ویلا برای اجاره

۴.۶۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره آپارتمان تک خوابه

آپارتمان برای اجاره

۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان

رهن کامل ویلایی دو خواب مستر

ویلا برای اجاره

رهن کامل

فروش واحد اداری تک خوابه با آسانسور

آپارتمان برای فروش

۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش واحد اداری

دفتر کار برای فروش

۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش غرفه

مغازه برای فروش

۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش دفتر کار

دفتر کار برای فروش

۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش مغازه

مغازه برای فروش

۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای اجاره

رهن کامل

فروش آپارتمان تک خوابه

آپارتمان برای فروش

۱۷۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره آپارتمان دو خوابه با آسانسور

آپارتمان برای اجاره

۲.۳۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره آپارتمان تک خوابه با آسانسور

آپارتمان برای اجاره

رهن کامل

فروش مغازه تجاری فوق لوکس

مغازه برای فروش

۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی