رهن و اجاره، خرید و فروش انواع ملک در بندرعباس

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

آپارتمان
برای فروش

۱۰۷ متر مربع

۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مغازه
برای فروش

۱۷ متر مربع

۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پشتیبانی