رهن و اجاره، خرید و فروش انواع ملک در کرمان

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

زمین تجاری
برای فروش

۱۱۲ متر مربع

۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پشتیبانی