رهن و اجاره، خرید و فروش انواع ملک در کرمانشاه

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

مغازه
برای اجاره

۲۲۰ متر مربع

رهن کامل

آپارتمان
برای فروش

۱۴۲ متر مربع

۳۱۹.۵۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی