رهن و اجاره، خرید و فروش انواع ملک در یاسوج

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

خانه مسکونی
برای فروش

۳۰۰ متر مربع

۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

ویلا
برای اجاره

۱۸۰ متر مربع

۷۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۱۰۰ متر مربع

۴۰۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای فروش

۲۰۰ متر مربع

۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مجتمع مسکونی
برای اجاره

۳۶۰ متر مربع

۲.۱۰۰.۰۰۰ تومان

زمین تجاری
برای فروش

۴۷۷ متر مربع

۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۱۵۰ متر مربع

۶۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی