رهن و اجاره، خرید و فروش انواع ملک در یاسوج

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

فروش خانه ویلایی سه خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی دو خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره مجتمع مسکونی سه طبقه دربست

مجتمع مسکونی برای اجاره

۲.۱۰۰.۰۰۰ تومان

فروش زمین تجاری مسکونی

زمین تجاری برای فروش

۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای اجاره

۶۰۰.۰۰۰ تومان

فروش زمین تجاری

زمین تجاری برای فروش

۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش زمین مسکونی

زمین مسکونی برای فروش

۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش زمین مسکونی

زمین مسکونی برای فروش

۵۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره منزل مسکونی دو خوابه

خانه مسکونی برای اجاره

۲۰۰.۰۰۰ تومان

زمین مسکونی فروشی قوام اباد

زمین مسکونی برای فروش

۴۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه با آسانسور

آپارتمان برای فروش

۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش خانه ویلایی دو خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی پنج خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی تک خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۱۱۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی