رهن و اجاره، خرید و فروش انواع ملک در سنندج

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

رهن و اجاره واحد اداری با آسانسور

دفتر کار برای اجاره

۶۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی دو خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش مغازه سه طبقه

مغازه برای فروش

۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش سوئیت تک خوابه

آپارتمان برای فروش

۴۸.۵۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی دو خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۲۶۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره آپارتمان سه خوابه

آپارتمان برای اجاره

۵۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی دو طبقه

خانه مسکونی برای فروش

۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره آپارتمان تک خوابه

آپارتمان برای اجاره

۵۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره آپارتمان دو خوابه با آسانسور

آپارتمان برای اجاره

۴۵۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی دو خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

زمین مسکونی محله گریزه

زمین مسکونی برای فروش

۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش مغازه در شهرک صنعتی

مغازه برای فروش

۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان سه خوابه با آسانسور

آپارتمان برای فروش

۲۴۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه با آسانسور

آپارتمان برای فروش

۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی دو طبقه چهار خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره منزل مسکونی تک خوابه

خانه مسکونی برای اجاره

۱۸۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان سه خوابه

آپارتمان برای فروش

۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی