رهن و اجاره، خرید و فروش انواع ملک در اراک

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

مغازه
برای فروش

۱۴ متر مربع

۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۵۰ متر مربع

۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پشتیبانی