رهن و اجاره، خرید و فروش انواع ملک در ساری

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

هتل
برای فروش

۲۰۰۰ متر مربع

۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

دیگر املاک
برای فروش

۱۰۰۰ متر مربع

۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۴۰ متر مربع

۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

ویلا
برای فروش

۳۶۱ متر مربع

۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مسافرخانه
برای فروش

۲۷۰۰ متر مربع

۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مسافرخانه
برای فروش

۲۷۰۰ متر مربع

۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

زمین مسکونی
برای فروش

۱۶۱۴ متر مربع

۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

زمین مسکونی
برای فروش

۱۰۰۰ متر مربع

۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

زمین مسکونی
برای فروش

۲۰۰۰ متر مربع

۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

باغ
برای فروش

۱۰۰۰۰ متر مربع

۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۶۰ متر مربع

رهن کامل

ویلا
برای فروش

۱۲۵ متر مربع

۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

زمین مسکونی
برای فروش

۳۶۵ متر مربع

۱۸۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان

زمین مسکونی
برای فروش

۶۵۰ متر مربع

۷۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۲۰۰ متر مربع

۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۰۶ متر مربع

۲.۲۲۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان

ویلا
برای فروش

۲۲۰ متر مربع

۴۲۰ تومان

ویلا
برای فروش

۱۶۰ متر مربع

۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی