رهن و اجاره، خرید و فروش انواع ملک در ساری

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

آپارتمان
برای فروش

۱۰۰ متر مربع

۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

ویلا
برای فروش

۱۰۹۰ متر مربع

۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

زمین کشاورزی
برای فروش

۴۰۰۰ متر مربع

۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مغازه
برای فروش

۱۸ متر مربع

۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

زمین مسکونی
برای فروش

۳۴۲ متر مربع

۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

ویلا
برای فروش

۳۰۰ متر مربع

۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

ویلا
برای فروش

۲۰۰۰ متر مربع

۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

هتل
برای فروش

۲۰۰۰ متر مربع

۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

دیگر املاک
برای فروش

۱۰۰۰ متر مربع

۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۴۰ متر مربع

۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

ویلا
برای فروش

۳۶۱ متر مربع

۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مسافرخانه
برای فروش

۲۷۰۰ متر مربع

۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مسافرخانه
برای فروش

۲۷۰۰ متر مربع

۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

زمین مسکونی
برای فروش

۱۶۱۴ متر مربع

۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

زمین مسکونی
برای فروش

۱۰۰۰ متر مربع

۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

زمین مسکونی
برای فروش

۲۰۰۰ متر مربع

۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

باغ
برای فروش

۱۰۰۰۰ متر مربع

۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۶۰ متر مربع

رهن کامل
پشتیبانی