رهن و اجاره، خرید و فروش ملک در ساری

رهن منزل مسکونی

خانه شهری برای اجاره

۱ تومان

رهن و اجاره آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای اجاره

۱.۲۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای اجاره

۱ تومان

رهن و اجاره آپارتمان دو خوابه با آسانسور

آپارتمان برای اجاره

۱.۱۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای اجاره

۵۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای اجاره

۴۵۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای اجاره

۶۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره آپارتمان سه خوابه

آپارتمان برای اجاره

۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره ویلای سه خوابه ساحلی لوکس

ویلا برای اجاره

۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان

رهن واجاره ویلای دوخوابه

آپارتمان برای اجاره

۲.۶۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای اجاره

۳۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره ویلای چهارخوابه تریبلکس

ویلا برای اجاره

۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای اجاره

۶۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره متل بابلسر

مجتمع مسکونی برای اجاره

۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره ویلای سه خوابه دوبلکس

ویلا برای فروش

۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان