رهن و اجاره، خرید و فروش انواع ملک در قزوین

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

مغازه
برای فروش

۱۰۰ متر مربع

۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

زمین مسکونی
برای فروش

۳۳۰ متر مربع

۱۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پشتیبانی