رهن و اجاره، خرید و فروش انواع ملک در قم

فروش منزل مسکونی دو طبقه

خانه مسکونی برای فروش

۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش زمین مسکونی دارای پروانه 6طبقه

آپارتمان برای فروش

۳.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره زیر زمین نوساز

خانه مسکونی برای اجاره

۵۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی سه طبقه

خانه مسکونی برای فروش

۳۶۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش خانه با مغازه

خانه مسکونی برای فروش

۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی سه خوابه دوبلکس

خانه مسکونی برای فروش

۶۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان سه خوابه با آسانسور

آپارتمان برای فروش

۱۲۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان سه خوابه

آپارتمان برای فروش

۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره منزل مسکونی تک خوابه

خانه مسکونی برای اجاره

۱۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره مغازه

مغازه برای اجاره

۸۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره منزل مسکونی دو خوابه

خانه مسکونی برای اجاره

۷۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه با آسانسور

آپارتمان برای فروش

۲۱۵.۸۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۷۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۱۵۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره یک واحد اداری

دفتر کار برای اجاره

۸۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره مغازه

مغازه برای اجاره

۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره زیر زمین مسکونی دو خوابه

خانه مسکونی برای اجاره

۳۵۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای اجاره

۲۰۰.۰۰۰ تومان