رهن و اجاره، خرید و فروش انواع ملک در قم

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ
۲۰۱

واحد دو خوابه در برج کاشانه ی 2

آپارتمان برای فروش

۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۲۱۱

فروش آپارتمان

آپارتمان برای فروش

۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۲۱۱

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۳۱۱

فروش آپارتمان سه طبقه شخصی ساز

آپارتمان برای فروش

۳۲۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۳۰۱

فروش آپارتمان سه خوابه

آپارتمان برای فروش

۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۲۰۱

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۱۰۱

فروش منزل مسکونی دو طبقه

آپارتمان برای فروش

۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۱۱۱

فروش آپارتمان تک خوابه با آسانسور

آپارتمان برای فروش

۷۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۳۱۱

فروش آپارتمان سه خوابه

آپارتمان برای فروش

۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۲۰۱

فروش خانه ویلایی دو طبقه

ویلا برای فروش

۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۱۱۱

فروش منزل مسکونی تک خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش زمین مسکونی

زمین مسکونی برای فروش

۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۲۱۱

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۴۰۱

فروش خانه ویلایی چهار خوابه

ویلا برای فروش

۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۲۰۱

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۲۰۱

فروش منزل ویلاییدوبلکس

خانه مسکونی برای فروش

۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۲۰۱

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۳۱۱

فروش آپارتمان سه خوابه

آپارتمان برای فروش

۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی