رهن و اجاره، خرید و فروش انواع ملک در قم

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ
۱۰۱

خانه مسکونی
برای اجاره

۱۱۴ متر مربع

۶۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲۱

خانه مسکونی
برای فروش

۱۵۰ متر مربع

۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پشتیبانی