رهن و اجاره، خرید و فروش انواع ملک در سمنان

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

باغ
برای فروش

۴۲۰۰ متر مربع

۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۷۸ متر مربع

۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مسافرخانه
برای اجاره

۴۰۰ متر مربع

۵۰,۰۰۰ تومان
پشتیبانی