رهن و اجاره، خرید و فروش ملک در زاهدان

فروش منزل مسکونی دو خوابه

خانه شهری برای فروش

۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش خانه ویلایی دو خوابه

ویلا برای فروش

۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی سه خوابه

خانه شهری برای فروش

۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش زمین مسکونی

خانه شهری برای فروش

۱۸۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل ویلایی دوطبقه

خانه شهری برای فروش

۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه با آسانسور

آپارتمان برای فروش

۶۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش خانه ویلایی دو خوابه

خانه شهری برای فروش

۸۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی سه خوابه

خانه شهری برای فروش

۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه با آسانسور

آپارتمان برای فروش

۱۸۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای اجاره

۶۵۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره آپارتمان دو خوابه

خانه شهری برای اجاره

۶۵۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای اجاره

۱.۲۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره آپارتمان سه خوابه

آپارتمان برای اجاره

۱.۲۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای اجاره

۳۷۰.۰۰۰ تومان