رهن و اجاره، خرید و فروش انواع ملک در تهران

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

آپارتمان
برای اجاره

۱۱۲ متر مربع

رهن کامل

باغ
برای فروش

۱۸۰۰ متر مربع

۴۵۰.۰۰۰ تومان

ویلا
برای فروش

۱۶۰ متر مربع

۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۷۵ متر مربع

۱.۹۲۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۵۰ متر مربع

۱.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اتاق
برای فروش

۷۷ متر مربع

۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۰۶ متر مربع

۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

زمین مسکونی
برای فروش

۳۵۷ متر مربع

۵.۷۱۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۵۰ متر مربع

۱.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۸۵ متر مربع

۱.۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۹۰ متر مربع

۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای فروش

۷۵ متر مربع

۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

دفتر کار
برای اجاره

۶۰ متر مربع

۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۶۶ متر مربع

۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۵۰ متر مربع

۱.۲۹۷.۵۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۱۵۰ متر مربع

۳.۵۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۱۸ متر مربع

۷۰۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مغازه
برای فروش

۱۰۰ متر مربع

۶.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی