رهن و اجاره، خرید و فروش انواع ملک در تهران

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

آپارتمان سعادت آباد ۱۵۰ متر

آپارتمان برای فروش

۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

یک قطعه زمین به متراژ بالا

زمین کشاورزی برای فروش

۷.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش اپارتمان اداری

آپارتمان برای فروش

۴.۳۰۰ تومان

فروش مغازه به همراه زیر زمین

مغازه برای فروش

۱۴.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای اجاره

رهن کامل

فروش آپارتمان تک خوابه

آپارتمان برای فروش

۲۳۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره آپارتمان سه خوابه

آپارتمان برای اجاره

۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره آپارتمان سه خوابه فول امکانات

آپارتمان برای اجاره

۱۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره آپارتمان دو خوابه با آسانسور

آپارتمان برای اجاره

۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره آپارتمان دو خوابه با آسانسور

آپارتمان برای اجاره

۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه با آسانسور

آپارتمان برای فروش

۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره آپارتمان تک خوابه

آپارتمان برای اجاره

۸۵۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره آپارتمان با موقعیت اداری با آسانسور

آپارتمان برای اجاره

۳.۳۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه با آسانسور

آپارتمان برای فروش

۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان ۹۵ متری

آپارتمان برای فروش

۶۰۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش ملک خیابان جشنواره تهرانپارس

آپارتمان برای فروش

۱۹۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی