رهن و اجاره، خرید و فروش انواع ملک در ارومیه

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

مغازه
برای فروش

۶۰ متر مربع

۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

هتل
برای فروش

۲۰۰۰۰ متر مربع

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پشتیبانی