رهن و اجاره، خرید و فروش انواع ملک در یزد

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

فروش مغازه

مغازه برای فروش

۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۲۰۱

رهن و اجاره آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای اجاره

۷۰۰.۰۰۰ تومان
۲۱۱

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۴+۱۱

رهن و اجاره ملک سه طبقه اداری.خوابگاه.اموزشی

خانه مسکونی برای اجاره

۴.۵۰۰.۰۰۰ تومان

فروش باغ ویلای تک خوابه

باغ برای فروش

۴۰۰.۰۰۰ تومان
۲۱۱

فروش منزل مسکونی دو طبقه

خانه مسکونی برای فروش

۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۲۱۱

فروش آپارتمان دو خوابه با آسانسور

آپارتمان برای فروش

۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۳۱۰

فروش آپارتمان سه خوابه نیمه کاره

آپارتمان برای فروش

۱۸۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی تک خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه با آسانسور

آپارتمان برای فروش

۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۲۲۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی دو طبقه با وام مسکن

خانه مسکونی برای فروش

۳۸۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش زمین مسکونی

خانه مسکونی برای فروش

۶۹.۰۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره واحدمسکونی زیرزمین تک خوابه

خانه مسکونی برای اجاره

۴۵۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل دو طبقه دو خواب

خانه مسکونی برای فروش

۵۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی دو خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی دو خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی دو خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۹۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی