رهن و اجاره، خرید و فروش انواع ملک در یزد

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

زمین مسکونی
برای فروش

۵۰۰ متر مربع

۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

زمین مسکونی
برای فروش

۴۱۵ متر مربع

۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱۱

ویلا
برای فروش

۴۲۸ متر مربع

۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پشتیبانی