رهن و اجاره، خرید و فروش انواع ملک در یزد

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ
۳۰۱

فروش منزل مسکونی سه خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۲۰۱

فروش منزل مسکونی دو خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش زمین تجاری سند دار

زمین تجاری برای فروش

۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۲۰۱

فروش منزل مسکونی دو طبقه

خانه مسکونی برای فروش

۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۴۰۱

فروش منزل مسکونی دو طبقه

خانه مسکونی برای فروش

۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۲۱۱

فروش آپارتمان دو خوابه با آسانسور

آپارتمان برای فروش

۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۲۱۱

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۲۰۱

فروش آپارتمان دو خوابه با آسانسور

آپارتمان برای فروش

۱۹۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۲۱۱

رهن و اجاره آپارتمان دو خوابه همکف

آپارتمان برای اجاره

۴۵۰.۰۰۰ تومان
۲۱۱

فروش آپارتمان دو خوابه با آسانسور

آپارتمان برای فروش

۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۲۰۱

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۲۰۱

رهن و اجاره دفترکار

دفتر کار برای اجاره

۶۰۰.۰۰۰ تومان
۴۱۱

فروش منزل مسکونی دو طبقه

خانه مسکونی برای فروش

۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۳۱۱

فروش منزل مسکونی سه خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۵۹۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۳۱۱

فروش منزل مسکونی سه طبقه

خانه مسکونی برای فروش

۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۲۰۱

رهن و اجاره منزل مسکونی دو خوابه

خانه مسکونی برای اجاره

۱.۲۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره مغازه

مغازه برای اجاره

۶۵۰.۰۰۰ تومان
۲۰۱

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی