رهن و اجاره، خرید و فروش انواع ملک در زنجان

رهن و اجاره آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای اجاره

۳۵۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان تک خوابه

آپارتمان برای فروش

۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره مغازه

مغازه برای اجاره

۲۸۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای اجاره

۵۰۰.۰۰۰ تومان

فروش خانه تجاری مسکونی دو خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش کارخانه قند صنعتی

انبار و کارخانه برای فروش

۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۱۱۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی دو خوابه همراه با یک باب مغازه

خانه مسکونی برای فروش

۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان سه خوابه

آپارتمان برای فروش

۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره مغازه

مغازه برای اجاره

۱۸۰.۰۰۰ تومان

فروش ملک تجاری مسکونی استثنایی

مجتمع مسکونی برای فروش

۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی تک خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو طبقه هر کدام دو خواب

آپارتمان برای فروش

۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه با آسانسور

آپارتمان برای فروش

۱۵۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی تک خوابه

آپارتمان برای فروش

۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش خانه ویلایی تک خوابه

آپارتمان برای فروش

۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان