رهن و اجاره، خرید و فروش انواع ملک در زنجان

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

اتاق
برای فروش

۳۰۰ متر مربع

۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پشتیبانی